Thursday, April 4, 2013

Эрчимт урсгал..


Michael Chase / Майкл Чейз

Вашингтоны Споканид төрсөн.

Чейз урлагийн сургуулиа төгссөнөөс хойш гэрэл зургаар дамжуулан өнгийн гайхалтай хоршил, эрчимлэг тавилтуудаар дагнах болсон.
Тэрээр  түр зуурын амилаг юмсыг бүтээлдээ голчлон сонгож  өнгө, өрөлт, текстурын тоглол хийдэг. Байгалийн жам ёсоор элэгдсэн, зэвэрсэн, өмхийрсөн дахин үл давтагдах гадаргууг объектоо болгон макрогоор дарж, тухайн зургийн эрчмийг эвдсэн засалтыг дижитал аргаар гүйцэтгэдэг.
Түүний үл зогсох туршилтуудын дараагийн проект нь өөрийн хөгүүд нь байх аж. Дижитал аргаар уран зурагт гаргаж боломгүй цэвэр өнгийг хольж үүсгэнээр бүтээл бүр нь өөр өөр хүчтэй тэсрэлтүүдийг дор бүрнээ мэдрүүлнэ.                                                 түүний цахим хуудас

No comments:

Post a Comment