Saturday, December 8, 2012

~sitting figure vol.1
Сууж буй хүний биеийн галбираас хэлбэрийн өөр гажилтуудыг гаргахаар зорьсон цуврал ажлууд..
 ~ Zip
~Урсгал
                                          
~Явган сандал

~ Үүр 
                                          
~ Урц

No comments:

Post a Comment