Thursday, March 7, 2013

бүрхэг өдөр бүр биднийх!

эзгүй тэнгэрт үгс нисэлдэнэ
үгсийн үхлийг санагалзахуй,
үл тоглогдох аялгуу
хөх униар
нимгэн салхины шүргэлт
өмнөөс инээмсэглэхүй
хэвлийдээ буцсан
хүүхэд нас..

No comments:

Post a Comment