Sunday, February 24, 2013


Нүцгэн биеийг алдаршуулъя гэх нь ч хаашаа юм. Магтан дуулъя гэвэл арай дөхөм..
Ер нь ойроос бурлеск их сонирхоод байгаа. Түүнтэй холбогдуулсан материал оруулах бодолтой байна. Гэхдээ юуны өмнө өөрсдийн хүсэлтээр нүцгэлсэн, тайчуулсан үзэсгэлэнт эмэгтэйчүүдийн биеийн хэсгүүдээс оруулахаар шийдлээ. Энэ зөвхөн эхлэл.. 
No comments:

Post a Comment