Sunday, February 24, 2013

* * *

дэлбээнээс унахуйд,
амирласан урсгал,
бүүвэйн дуу
аниатай нүдэнд хавар бүжиж
нарны үнэрт мансуурахуй
бүлээн салхиар дүүрэх сэтгэл
үнэгчлэх өнийн зөн
тэртээх алсад
алсарсан тэртээ
дусал шавхайг үлдээн
дулаахан хөндийд
дэргэд..

No comments:

Post a Comment