Sunday, February 3, 2013

~Kiss of Death

Chad Wys / Чад Вис

АНУ-ын Иллиноис мужид төрсөн.
Реди-мейд, мултмедиа, дижитал артаар дагнан ажилладаг. Түүний бүтээл бүрээс нь     анти-уламжлал нэвт ханхалдаг. 2011 онд гаргасан Nocturnes цуврал ажлууд нь Викторияагийн үед багтах XIX-р зууны эхэн үеийн романтик өнгө аястай реалист хөргүүдийг дижитал хэлбэрээр буулган, дараа нь зургийн бүтцийг нилэнхүйд нь дахин өөрчлөдөг.
Висийн бүтээлүүдэд байх цаг хугацааны харшилдаан нь өмнөх урлагийн хэлийг даган дууриах бус харин ч хэлбэр, агуулгын хувьд авсан дүрүүдэд деконструкц хийж байгаа юм.

Шөнийн дүр 35
c-print

Эзгүй- 21
c-print

Эзгүй 1
c-print

Шөнийн дүр- 21
c-print

Бүтээл 14
c-print

Шөнийн дүр 103
c-print

Бүтээл 1
c-print

Шөнийн дүр 113
c-print
Nocturnes

No comments:

Post a Comment