Wednesday, February 13, 2013

* * *

Мөнхийн анир чимээгүй
Өвсөн дор нойрсож
Гандаж буй эхний дэлбээнд л
Гуниг минь бүхэлдээ шатна
            Хуйлран бүхий салхинд
Үнс минь хийсэх ахуйд
      Үл мэдэг,
      Үл мэдэгхнээр
       Өвсний толгой бөхийнө.

 09 он.
                                              

No comments:

Post a Comment